Hoa Khê Ký

Hoa Khê Ký

Love is an Accident (2022) June. 6, 2022 Trung Quốc 45 phút/tập
Tập 30HD Vietsub
8 1 đánh giá

Chọn các tập bên dưới để xem

Đạo diễn

Li Yulei
Đạo diễn

Diễn viên

Hình Phi isNegan
Diễn viên
Từ Khai Sính isNegan
Diễn viên
Xu Fang Zhou isNegan
Diễn viên
Yang Gen isNegan
Diễn viên

Đoạn phim giới thiệu

Tóm tắt

Title: Hoa Khê Ký – Love is an Accident

Genre: Romantic Comedy

Synopsis:
“Hoa Khê Ký – Love is an Accident” tells the funny and heartwarming story of two strangers who find themselves constantly crossing paths, leading to unexpected twists and turns in their lives.

The protagonist, Hoa Khê, is a talented and ambitious young woman who dreams of becoming a successful fashion designer. She is independent, strong-willed, and believes in the power of hard work. However, her life takes a sudden turn when she accidentally bumps into Đặng Trí, a charming but somewhat clumsy guy.

Đặng Trí, on the other hand, is an upbeat and carefree individual who works as a photographer for a popular fashion magazine. Although he lacks ambition, his infectious personality and good looks make him popular among his peers. Fate brings them together through a series of “accidental” encounters, where sparks begin to fly.

As their paths cross, Hoa Khê and Đặng Trí slowly develop a friendship, finding solace and comfort in each other’s company. Through their humorous and often adventurous interactions, they support each other in pursuing their dreams, leading to unexpected success and personal growth

Có thể bạn thích xem
Đại Tần Phú
Cung Tâm Kế
Sóng Gió Hậu Cung
Quận Chúa May Mắn Của Ta (Quận Chúa Vạn Phúc)
Đại Đường Minh Nguyệt
Run Rẩy Đi A Bộ 2
Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song
Tam Quốc Cơ Mật
Lục Thần Y Trong Truyền Thuyết
Song Thế Sủng Phi 3
Khúc Nhạc Thanh Bình
Gia Tộc Kim Keo Kiệt
PHIM BỘ
PHIM LẺ
TRANG CHỦ
HOẠT HÌNH
TÌM KIẾM